محمد محجل کفشدوز

محمد محجل کفشدوز دکترای تکتونیک دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تکتونیک بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۷ دی ماه ۱۳۳۴ تبریز ….. ….. مشخصات فردی محمد محجل کفشدوز دکترای تکتونیک دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تکتونیک بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد ۷ دی…

Details

خدایار قلیوند

خدایار قلیوند دکترای شیمی از دانشگاه هانوور آلمان استاد گروه شیمی معدنی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد کنگاور ….. ….. مشخصات فردی  خدایار قلیوند دکترای تخصصی شیمی از دانشگاه هانوور آلمان استاد گروه آموزشی شیمی معدنی، دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد کنگاور ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی،…

Details

محمد رضا قربانی

محمدرضا قربانی دکترای پترولوژی و ژئوشیمی آذرین استادیار گروه پترولوژی (بخش زمین شناسی) دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی  محمدرضا قربانی دکترای پترولوژی و ژئوشیمی آذرین استادیار گروه پترولوژی (بخش زمین شناسی) دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته پترولوژی و ژئوشیمی آذرین، مقطع دکتری، دانشگاه سیدنی…

Details

مجید قادری

مجید قادری دکترای تخصصی زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی دانشیار گروه زمین شناسی اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۴ تهران ….. ….. مشخصات فردی مجید قادری دکترای تخصصی زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی دانشگاه ملی استرالیا دانشیار گروه زمین شناسی اقتصادی، دانشکده علوم پایه بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس متولد  ۱۳۴۴ تهران  …..…

Details

محمد زمان کسایی

محمد زمان کسایی فوق دکترای تحقیقات سرطان عضو هیئت علمی و استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی محمد زمان کسایی فوق دکترای تحقیقات سرطان از دانشگاه ایالتی شهر بلاسبرگ ایالت ویرجینیا آمریکا عضو هیئت علمی و استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس  ….. ….. تحصیلات – فارغ…

Details

محسن وفایی سفتی

محسن وفایی سفتی عضو هیئت علمی و استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس   متولد قم ….. ….. مشخصات فردی محسن وفایی سفتی فوق دکترای مهندسی شیمی استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی، مقطع دکتری، موضوع رساله دکتری (اصلاح معادله…

Details

جعفر توفیقی داریان

جعفر توفیقی داریان دکترای مهندسی شیمی استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۴ تهران ….. ….. مشخصات فردی جعفر توفیقی داریان دکترای شیمی (سینتیک و طراحی راکتور) استاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه گروه شیمی مشاور عالی سابق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل…

Details

میر فضل الله موسوی کوزه کنان

میر فضل الله موسوی کوزه کنان استاد دانشگاه تربیت مدرس   متولد شبستر کوزه کنان آذربایجان شرقی ….. ….. مشخصات فردی میرفضل الله موسوی کوزه کنان دکترای شیمی (گرایش الکتروشیمی) استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد شبستر، استاد آذربایجان شرقی متاهل   ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی،…

Details

حسین غریبی

حسین غریبی دکترای شیمی فیزیک عضو هیئت علمی استاد بخش شیمی فیزیک  دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۷ ….. ….. مشخصات فردی حسین غریبی عضو هیئت علمی و استاد بخش شیمی فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس دکترای شیمی فیزیک متولد ۱۳۳۷ ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی، مقطع…

Details

اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد

اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد دکترای فیزیک (گرایش ماده چگال – نانو فیزیک) دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد دکترای فیزیک (گرایش ماده چگال – نانوفیزیک) دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس  ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته فیزیک،…

Details

نعمت الله رشید عمران

نعمت الله رشید عمران دکترای زمین شناسی (پترولوژی) مدیر گروه پترولوژی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۸ خرداد ۱۳۳۵ سنگچال (از توابع بابل) ….. ….. مشخصات فردی نعمت الله رشید عمران دکترای زمین شناسی (پترولوژی) مدیر گروه پترولوژی عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۸ خرداد ۱۳۳۵ سنگچال (از توابع شهرستان بابل)  …

Details

ابراهیم راستاد

ابراهیم راستاد دکترای تخصصی معدن شناسی (زمین شناسی اقتصادی) دانشیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۲۵ مرند ….. ….. مشخصات فردی ابراهیم راستاد دکترای تخصصی معدن شناسی (زمین شناسی اقتصادی) عضو هیئت علمی و دانشیار گروه زمین‌شناسی اقتصادی بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد  ۱۳۲۵ مرند ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته معدن‌شناسی…

Details

غلامرضا شعاعی

غلامرضا شعاعی دکترای زمین شناسی مهندسی دانشگاه کیوتو ژاپن عضو هیئت علمی و استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۶ دی ۱۳۵۳ ….. ….. مشخصات فردی غلامرضا شعاعـی متولد ۶ دی ۱۳۵۳ دکترای زمین شناسی مهندسی عضو هیئت علمی و استادیار گروه زمین شناسی مهندسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس ….. …..…

Details

اکبر حیدری

اکبر حیدری دکترای شیمی آلی استاد گروه شیمی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی اکبر حیدری دکترای شیمی آلی استاد گروه شیمی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی آلی، مقطع دکتری، دانشگاه گیسن ۱۳۷۳ – فارغ التحصیل رشته شیمی آلی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ۱۳۶۹ – فارغ التحصیل…

Details

سید محمد اعتمادی

سید محمد اعتمادی دکترای مهندسی برق استادیار دانشگاه شریف   متولد ۱۳۳۲ اصفهان ….. ….. مشخصات فردی سید محمد اعتمادی مهندس برق رئیس قبلی دانشگاه صنعتی شریف متولد اصفهان ۱۳۳۲ متاهل پدر سید صالح اعتمادی ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی برق، مقطع دکتری، دانشگاه UCLA آمریکا – فارغ التحصیل رشته مهندسی برق،…

Details

سهیلا جوادیان فرزانه

سهیلا جوادیان فرزانه دکترای شیمی فیزیک دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی سهیلا جوادیان فرزانه دکترای شیمی فیزیک دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته شیمی فیزیک، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۲ – فارغ التحصیل رشته شیمی فیزیک، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۷ – فارغ التحصیل…

Details

هاشم داداش پور

هاشم داداش پور دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۵۰ نقده ….. ….. مشخصات فردی هاشم داداش پور دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای از استرالیا دانشیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس فرزند شکربیگ متولد ۱۳۵۰ نقده  ….. ….. تحصیلات – فارغ…

Details

مهرداد رایجیان اصلی

مهرداد رایجیان اصلی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۳۰ شهریور ۱۳۵۵ تهران ….. ….. مشخصات فردی مهرداد رایجیان اصلی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی استادیار دانشگاه تربیت مدرس متولد ۳۰ شهریور ۱۳۵۵ تهران فرزند ابراهیم ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته حقوق کیفری و جرم شناسی (عنوان رساله…

Details

مرتضی شهبازی نیا

مرتضی شهبازی نیا دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. مشخصات فردی مرتضی شهبازی نیا دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی و دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس مدیر گروه حقوق کیفری مدیر گروه حقوق جرم شناسی   ….. ….. تحصیلات…

Details

محمود صادقی

محمود صادقی دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی رسمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۱ قم ….. ….. مشخصات فردی محمود صادقی دکترای حقوق خصوصی عضو هیئت علمی رسمی گروه حقوق دانشیار پایه ۱۳ دانشگاه تربیت مدرس حقوق‌دان پژوهشگر نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی متولد ۱۳۴۱ قم…

Details