محمد اردشیر بهرستاقی

محمد اردشیر بهرستاقی دکترای ریاضی استاد دانشکده ریاضیات دانشگاه صنعتی شریف   متولد ۱۳۳۵ بابل ….. ….. مشخصات فردی محمد اردشیر بهرستاقی دکترای ریاضیات پژوهشگر منطق و ریاضیات شهودگرا استاد تمام دانشکده ریاضی دانشگاه شریف متولد ۱۳۳۵ بابل ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته ریاضی (عنوان پایان نامه، منطق ریاضی)، مقطع دکتری، دانشگاه مارکت،…