سید محمد اعتمادی

سید محمد اعتمادی دکترای مهندسی برق استادیار دانشگاه شریف   متولد ۱۳۳۲ اصفهان ….. ….. مشخصات فردی سید محمد اعتمادی مهندس برق رئیس قبلی دانشگاه صنعتی شریف متولد اصفهان ۱۳۳۲ متاهل پدر سید صالح اعتمادی ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی برق، مقطع دکتری، دانشگاه UCLA آمریکا – فارغ التحصیل رشته مهندسی برق،…

محمود فتوحی

محمود فتوحی فیروزآباد رئیس دانشگاه شریف دکترای مهندسی برق   متولد ۱۳۳۸ فیروز آباد، شهرستان صدوق، یزد ….. ….. مشخصات فردی محمود فتوحی فیروزآباد فوق دکترای مهندسی برق از دانشگاه ساسکاچوان کانادا رئیس دانشگاه شریف استاد تمام دانشکده برق دانشگاه شریف متولد ۱۳۳۸، فیروزآباد شهرستان صدوق، یزد ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی برق…