رضا نقد آبادی

رضا نقد آبادی دکترای مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شریف     ….. ….. مشخصات فردی رضا نقدآبادی دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه واترلو، کانادا استاد دانشکده مهندسی مکانیک و پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف  ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک، مقطع دکتری، دانشگاه واترلو، کانادا ….. …..…