علیرضا افتخاری مهیاری

استاد آواز سنتی و پاپ ایران   متولد ۱۰ فروردین ۱۳۳۷ اصفهان — مشخصات فردی مشخصات فردی: علیرضا افتخاری مهیاری خواننده سنتی و پاپ سنتی متولد ۱۰ فروردین ۱۳۳۷ اصفهان متاهل — تحصیلات تحصیلات: – در کودکی نزد طباطبایی، نوازنده ویولن تعلیم دید – شاگرد تاج اصفهانی در بیش از ۱۱ سال مداوم (از سن ۱۲ سالگی تا زمان…

شهرام ناظری

شهرام ناظری

خواننده، موسیقی‌دان، آهنگ‌ساز و استاد موسیقی ایرانی، کردی و موسیقی مقام متولد ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ کرمانشاه — مشخصات فردی مشخصات فردی: شهرام ناظری خواننده، موسیقی‌دان، آهنگ‌ساز و استاد موسیقی ایرانی، کردی و موسیقی مقام متولد ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ کرمانشاه دارای ۱ فرزند پسر (حافظ ناظری) — تحصیلات تحصیلات: – تحصیل آواز نزد اساتیدی همچون عبدالله…

محمد-رضا-شجریان

محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان استاد آواز ، موسیقی‌دان، آهنگ‌ساز و خوشنویس فرزند مهدی، متولد ۱ مهر ۱۳۱۹، مشهد مشخصات فردیتحصیلاتسایر توانمندی هاسابقه حرفه ایافتخارات/تقدیرنامه ها/نشان هافعالیت های جنبیفعالیت های ابداعیفعالیت های اجتماعی/ سیاسیخلاصه مشخصات فردی: محمدرضا شجریان استاد آواز، موسیقیدان، آهنگساز و خوشنویس متولد ۱ مهر ۱۳۱۹، مشهد فرزند مهدی همسر فرخنده گل افشان، ازدواج در سال…