محمد محجل کفشدوز

محمد محجل کفشدوز دکترای تکتونیک دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تکتونیک بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۷ دی ماه ۱۳۳۴ تبریز ….. ….. مشخصات فردی محمد محجل کفشدوز دکترای تکتونیک دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تکتونیک بخش زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد ۷ دی…

محسن وفایی سفتی

محسن وفایی سفتی عضو هیئت علمی و استاد گروه مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس   متولد قم ….. ….. مشخصات فردی محسن وفایی سفتی فوق دکترای مهندسی شیمی استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی، مقطع دکتری، موضوع رساله دکتری (اصلاح معادله…

میر فضل الله موسوی کوزه کنان

میر فضل الله موسوی کوزه کنان استاد دانشگاه تربیت مدرس   متولد شبستر کوزه کنان آذربایجان شرقی ….. ….. مشخصات فردی میرفضل الله موسوی کوزه کنان دکترای شیمی (گرایش الکتروشیمی) استاد گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس متولد شبستر، استاد آذربایجان شرقی متاهل   ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی،…

عبدالرضا رکن الدین افتخاری

عبدالرضا رکن الدین افتخاری دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی گروه جغرافیا ….. ….. مشخصات فردی عبدالرضا رکن الدین افتخاری دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی گروه جغرافیا ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مقطع…

منصور نیکخواه بهرامی

منصور نیکخواه بهرامی استاد دانشگاه، مهندس هوافضا   متولد ۱۳۱۸ روستای شیزر – استان قزوین ….. ….. مشخصات فردی منصور نیکخواه بهرامی استاد دانشگاه مهندس مکانیک مهندس هوا و فضا متولد ۱۳۱۸ روستای شیزر، استان قزوین ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک، مقطع دکتری ۱۳۴۸ – فارغ التحصیل رشته مهندسی ساختمان، مقطع کارشناسی،…

فرهاد مهندس پور

فرهاد مهندس پور استادیار گروه کارگردانی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۸ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: فرهاد مهندس پور استادیار گروه کارگردانی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۳۸ تهران — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته پژوهش هنر، مقطع دکتری، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس – فارغ التحصیل رشته بازیگری و…

جلیل دارا

جلیل دارا استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۵۷ — مشخصات فردی مشخصات فردی: جلیل دارا استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۵۷ — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی (گرایش مطالعات ایران)، (عنوان رساله دکتری، نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت جریان اسلام گرا (۱۳۲۰-۱۳۵۷)؛ مورد مطالعاتی مدارس…

ابراهیم خدایار

ابراهیم خدایار دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی   متولد ۲۰ شهریور ۱۳۴۵ شهرستان اشتهارد (توابع کرج) فرزند محمد اسماعیل — مشخصات فردی مشخصات فردی: ابراهیم خدایار دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس فرزند محمد اسماعیل متولد ۲۰ شهریور ۱۳۴۵ اشتهارد (از توابع کرج) متاهل — تحصیلات تحصیلات: -…

محمد جعفر حبیب زاده

محمد جعفر حبیب زاده دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری   متولد ۱۳۳۶ تویسرکان — مشخصات فردی مشخصات فردی: محمد جعفر حبیب زاده دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی استاد دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری متولد ۱۳۳۶ تویسرکان متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، مقطع…

شهربانو عریان

فیزیولوژیست استاد دانشگاه   متولد ۱۳۲۶ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: شهربانو عریان دکترای فیزیولوژی غدد درون ریز استاد دانشگاه فیزیولوژیست متولد ۱۳۲۶ تهران متاهل همسر سیروس پارسی دارای یک فرزند دختر — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی غدد درون ریز، مقطع دکتری، دانشگاه شفیلد، انگلستان ۱۳۵۴    – فارغ التحصیل رشته بیولوژی،…

صادق آئینه وند

دکترای تاریخ اسلام استاد دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: صادق آئینه وند دکترای تاریخ اسلام استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته تاریخ اسلام، مقطع دکتری، دانشگاه القدیس یوسف لبنان – فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات عربی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران – فارغ…

جلیل تجلیل

استاد دانشگاه پژوهشگر حوزه ادبیات مترجم متولد ۱۳۱۳ تبریز — مشخصات فردی مشخصات فردی: جلیل تجلیل ، متولد ۱۳۱۳ ، تبریز   استاد دانشگاه ، پژوهشگر ادبیات و مترجم   — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی، مقطع دکتری، دانشگاه تهران – فارغ التحصیل رشته ادبیات فارسی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران – فارغ…

منصوره موحدین

دکترای علوم تشریح عضو هیئت علمی گروه تشریح دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس متولد دوم اردیبهشت ۱۳۴۱ تهران منصوره موحدین — مشخصات فردی مشخصات فردی: منصوره موحدین دکترای علوم تشریح عضو هیئت علمی گروه تشریح دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس متولد دوم اردیبهشت ۱۳۴۱ تهران متاهل دارای ۳ فرزند — تحصیلات تحصیلات: -…

محمد حسین جمشیدی

دکترای علوم سیاسی، عضو گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۴۰ اقلید فارس — مشخصات فردی مشخصات فردی: محمد حسین جمشیدی دکترای علوم سیاسی عضو گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس متولد اقلید (بخش مرکزی)، فارس ۱۳۴۰ — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی عنوان رساله دکتری (نظریه عدالت با تکیه بر…

سعید کاویانی جبلی

دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: سعید کاویانی جبلی دکترای هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون دانشیار گروه هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس گرایش هماتولوژی مولکولی — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون (گرایش هماتولوژی مولکولی)، مقطع دکتری،…

هادی بهارلو

دکترای زبان روسی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: هادی بهارلو دکترای رشته زبان روسی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته زبان روسی، مقطع دکتری، دانشگاه دولتی مسکو (لامانوساف) ۱۳۹۱ عنوان پایان نامه دکترا (تجزیه و تحلیل مجموعه واژگانی هوافضا در…

سحر بهرامی خورشید

دکترای زبانشناسی همگانی، عضو هیئت علمی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس — مشخصات فردی مشخصات فردی: سحر بهرامی خورشید دکترای زبانشناسی همگانی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته زبانشناسی همگانی، عنوان پایان نامه (گذرایی و ساخت مجهول در زبان فارسی، رویکردی شناختی)، مقطع دکتری، دانشگاه تربیت مدرس…

فاطمه الحانی

دکترای آموزش بهداشت، عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱ شهریور ۱۳۳۹ داراب، فارس — مشخصات فردی مشخصات فردی: فاطمه الحانی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱ شهریور ۱۳۳۹ داراب از توابع استان فارس متاهل — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل…

عباسعلی اللهیاری

دکترای روان شناسی، عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۴ کرمانشاه — مشخصات فردی مشخصات فردی: عباسعلی اللهیاری دکترای روانشناسی رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استادیار و عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۴۴ کرمانشاه — تحصیلات تحصیلات:…

پرویز آزاد فلاح

دکترای روان شناسی، عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۴۴ کرمانشاه — مشخصات فردی مشخصات فردی: پرویز آزاد فلاح دانشیار و عضو هیئت علمی گروه روان شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس متولد ۱۳۴۲ تهران — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته روان شناسی سلامت، مقطع…