مجتبی انصاری

مجتبی انصاری دکترای معماری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس   ….. ….. مشخصات فردی مجتبی انصاری دکترای معماری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس عضو هیئت علمی گروه معماری ….. ….. تحصیلات – فارغ التحصیل رشته معماری، مقطع دکتری، دانشگاه تهران ۱۳۷۸ – فارغ التحصیل رشته معماری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۸ – فارغ التحصیل رشته…

احسان رنجبر

احسان رنجبر عضو هیئت علمی استادیار دانشکده هنر و معماری گروه شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس   — مشخصات فردی مشخصات فردی: احسان رنجبر دکترای معماری، طراحی شهری استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته معماری، طراحی شهری (موضوع پایان نامه: در جستجوی رمز پایداری میدان های…

محمد منصور فلامکی

معمار و شهرساز استاد دانشگاه   متولد ۱۳۱۳ مشهد — مشخصات فردی مشخصات فردی: محمد منصور فلامکی معمار و شهرساز متولد ۱۳۱۳ مشهد متاهل دارای دو فرزند پسر — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته معماری، مقطع دکتری، دانشکده‌ معماری ونیز (مؤسسه‌ دانشگاهی ونیز) ایتالیا ۱۳۴۲ – فارغ التحصیل رشته معماری، مقطع کارشناسی، دانشگاه‌ تهران ۱۳۳۵…

سید غلامرضا اسلامی

استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: سید غلامرضا اسلامی، دکترای معماری، استاد دانشگاه تهران، — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته معماری با گرایش برنامه ریزی توسعه – توسعه درون زا، هریوت وات – مقطع دکتری، پردیس هنرهای زیبای ادینبورو – دانشکده مطالعات محیطی – گروه معماری ۱۳۷۷ – فارغ التحصیل…

کتایون تقی زاده آذری

استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: کتایون تقی زاده آذری، استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران، — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته معاری، مقطع دکتری، دانشگاه تهران ۱۳۷۵ – فارغ التحصیل رشته معاری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۷۵ — دوره های کوتاه مدت دوره های کوتاه مدت: – اطلاعات…

غلامرضا اکرمی

استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: غلامرضا اکرمی، دکترای معماری، استاد دانشگاه تهران، — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته معماری، مقطع دکتری، دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۴ – فارغ التحصیل رشته معماری، مقطع کارشناسی ارشد پیوسته، دانشگاه تهران ۱۳۵۷ — دوره های کوتاه مدت دوره های کوتاه مدت: – اطلاعات این…

محمدرضا بمانیان

دکترای تخصصی معماری استاد دانشگاه تربیت مدرس   متولد ۱۳۳۷ — مشخصات فردی مشخصات فردی: محمدرضا بمانیان، دکترای تخصصی معماری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، متولد ۱۳۳۷، — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری، مقطع کارشناسی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۶۴ – فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری، مقطع کارشناسی،…

ایرج اعتصام

استاد دانشگاه تهران   متولد ۱۳۰۹ گرگان — مشخصات فردی مشخصات فردی: ایرج اعتصام، دکترای معماری، متولد ۱۳۰۹ گرگان، — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته معماری، مقطع دکتری، دانشگاه فلورانس ۱۳۳۹ — دوره های کوتاه مدت دوره های کوتاه مدت: – اطلاعات این بخش موجود نیست. — درجات/مدارک افتخاری درجات/مدارک افتخاری: – اطلاعات این…