هادی ساعی

قهرمان تکواندو جهان و المپیک متولد ۲۰ خرداد ۱۳۵۵ شهرری — مشخصات فردی مشخصات فردی: هادی ساعی قهرمان تکواندو جهان و المپیک، پر افتخار ترین ورزشکار ایران در تاریخ المپیک متولد ۲۰ خرداد ۱۳۵۵ شهر ری — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی، مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد — دوره های کوتاه مدت دوره…

علیرضا-دبیر

دکتر علیرضا دبیر

علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران متولد ۲۵ شهریور ۱۳۵۶، نازی آباد، تهران مشخصات فردیتحصیلاتفعالیت های ابداعیدوره های کوتاه مدتدرجات/مدارک افتخاریمدارک تخصصیسایر توانمندی هاسابقه حرفه ایفعالیت های جنبیفعالیت های اجتماعی/ سیاسیافتخارات/تقدیرنامه ها/نشان هاسوابق نظامیعضو کلوپ/سازماناطلاعات تماسخلاصه مشخصات فردی: علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران متولد ۲۵ شهریور ۱۳۵۶، محله نازی آباد، شهرری، تهران فرزند رکن…

علیرضا-دبیر

دکتر علیرضا دبیر

علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران متولد ۲۵ شهریور ۱۳۵۶، نازی آباد، تهران مشخصات فردیتحصیلاتفعالیت های ابداعیدوره های کوتاه مدتدرجات/مدارک افتخاریمدارک تخصصیسایر توانمندی هاسابقه حرفه ایفعالیت های جنبیفعالیت های اجتماعی/ سیاسیافتخارات/تقدیرنامه ها/نشان هاسوابق نظامیعضو کلوپ/سازماناطلاعات تماسخلاصه مشخصات فردی: علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران متولد ۲۵ شهریور ۱۳۵۶، محله نازی آباد، شهرری، تهران فرزند رکن…