دکتر فرهاد اردلان

استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف متولد ۱۳۱۸ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: فرهاد اردلان فیزیکدان و محقق در زمینه نظریه ریسمان و فیزیک ذرات بنیادی استاد بازنشسته دانشگاه شریف (پدر نظریه ریسمان ایران) متولد ۱۳۱۸ تهران — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته فیزیک، مقطع کارشناسی، دانشگاه کلمبیا، آمریکا ۱۹۶۳ – فارغ التحصیل رشته…

پروفسور علی جوان

فیزیکدان و محقق در زمینه فیزیک اتمی و مولکولی و اپتیک (نور) متولد ۵ دی ۱۳۰۵ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: علی جوان فیزیکدان و محقق در زمینه فیزیک اتمی و مولکولی و اپتیک (نور) استاد بازنشسته دانشگاه ام آی تی آمریکا مخترع لیزر گازی متولد ۵ دی ۱۳۰۵، تهران دارای ۲ دختر –…

دکتر آذرنوش آذرتاش

دکتر آذرتاش آذرنوش

مدیر بخش ادبیات عرب در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی استاد دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران فرزند محمد آذرنوش متولد ۲۹ بهمن ۱۳۱۶ قم — مشخصات فردی مشخصات فردی: آذرتاش آذرنوش مؤلف و محقق در زبان و ادبیات عرب، مدیر بخش ادبیات عرب در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، استاد دانشکدهٔ الهیات و…