عباس جدیدی

عباس جدیدی

عضو شورای شهر تهران متولد دی ۱۳۴۸ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: عباس جدیدی عضو شورای شهر تهران متولد دی ۱۳۵۱ تهران دارای ۱ فرزند دختر (هما) — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته حقوق، مقطع کارشناسی ارشد — دوره های کوتاه مدت دوره های کوتاه مدت: – اطلاعات این بخش موجود نیست. –…

علیرضا-دبیر

دکتر علیرضا دبیر

علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران متولد ۲۵ شهریور ۱۳۵۶، نازی آباد، تهران مشخصات فردیتحصیلاتفعالیت های ابداعیدوره های کوتاه مدتدرجات/مدارک افتخاریمدارک تخصصیسایر توانمندی هاسابقه حرفه ایفعالیت های جنبیفعالیت های اجتماعی/ سیاسیافتخارات/تقدیرنامه ها/نشان هاسوابق نظامیعضو کلوپ/سازماناطلاعات تماسخلاصه مشخصات فردی: علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران متولد ۲۵ شهریور ۱۳۵۶، محله نازی آباد، شهرری، تهران فرزند رکن…

عبدالله موحد

عبدالله موحد

کشتی گیر بازنشسته کشتی آزاد میان وزن متولد ۲۹ اسفند ۱۳۱۸ بابلسر — مشخصات فردی مشخصات فردی: عبدالله موحد اردبیلی کشتی‌گیر بازنشسته کشتی آزاد میان ‌وزن متولد ۲۹ اسفند ۱۳۱۸ بابلسر، مازندران — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی، مدرسه عالی شمیران، مقطع فوق لیسانس، دهه ۵۰ میلادی – فارغ التحصیل رشته تربیت…

علیرضا حیدری

علیرضا حیدری

عضو سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران نفر سوم المپیک ۲۰۰۴ آتن فرزند حشمت الله متولد ۱۴ اسفند ۱۳۵۴ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: علیرضا حیدری عضو سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران نفر سوم المپیک ۲۰۰۴ آتن مالک و مدیر تالار پذیرایی علیرضا حیدری فرزند حشمت الله متولد ۱۴ اسفند ۱۳۵۴ تهران –…

عباس جدیدی

عباس جدیدی

عضو شورای شهر تهران متولد دی ۱۳۴۸ تهران — مشخصات فردی مشخصات فردی: عباس جدیدی عضو شورای شهر تهران متولد دی ۱۳۵۱ تهران دارای ۱ فرزند دختر (هما) — تحصیلات تحصیلات: – فارغ التحصیل رشته حقوق، مقطع کارشناسی ارشد — دوره های کوتاه مدت دوره های کوتاه مدت: – اطلاعات این بخش موجود نیست. –…

علیرضا-دبیر

دکتر علیرضا دبیر

علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران متولد ۲۵ شهریور ۱۳۵۶، نازی آباد، تهران مشخصات فردیتحصیلاتفعالیت های ابداعیدوره های کوتاه مدتدرجات/مدارک افتخاریمدارک تخصصیسایر توانمندی هاسابقه حرفه ایفعالیت های جنبیفعالیت های اجتماعی/ سیاسیافتخارات/تقدیرنامه ها/نشان هاسوابق نظامیعضو کلوپ/سازماناطلاعات تماسخلاصه مشخصات فردی: علیرضا دبیر عضو شورای شهر تهران متولد ۲۵ شهریور ۱۳۵۶، محله نازی آباد، شهرری، تهران فرزند رکن…